Amaç ve Kapsam

Amacı: Bu projenin amacı, ortaokul öğrencilerine Steam atölyelerinde eğitim vererek bilime yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve steam atölyelerindeki çalışmaların bilimsel süreç becerilerine etkisinin belirlenmesidir. Bu proje sayesinde ortaokul öğrencilerinin Steam atölyelerinde eğitimler alarak geleceğe yönelik alt yapı ve kariyer bilinci oluşturmalarına destek olunması amaçlanmaktadır.

Kapsamı ve hedef kitlesi: Ülkelerin küresel rekabet gücünü arttıracak en önemli faktörlerden birisi nitelikli eğitim almış birey sayısını artırmaktan geçmektedir. Tabi ki bu nitelikli bireylerin yetişmesinde güncel eğitimleri önemi yüksektir. Günümüzde fen ve matematik okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği, yaratıcılık ve yenilikçilik, medya, enformasyon ve bilişim teknolojileri okuryazarlığı gibi beceriler 21. yy. becerileri arasında sayılmaktadır. Bu noktada güncel bu becerileri kazandırmayı hedefleyen ve gelişmiş ülkelerin birçoğunu fen eğitiminde STEAM yaklaşımını ön plana almaya başlamışlardır. İnovasyon, kodlama ve robotik gibi çalışmaların bu becerilerin gelişimine katkısı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanmıştır.

Proje katılımcıları, Düzce ilinde eğitim gören 48 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. 5 gün 4 farklı atölyede 12şer öğrencinin eğitim alması planlanmaktadır. Farklı okul ve cinsiyetten seçilecek olan katılımcılar okullarının STEAM Arıları olacaklardır.